ภาพยนตร์ Automata ว่าด้วยโลกอนาคตที่มนุษยประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งานรูปร่างของหุ่นยนต์นั้นเลียนแบบมนุษย์คือมีแขนขา ยืนเดินได้ ใช้มือทำงาน บนใบหน้าไม่มีจมูกและปาก มีแต่ดวงไฟ 2 ดวง เรืองแสงอยู่ในตำแหน่งที่เป็น 2 ตา สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้ด้วยการส่งเสียงพูดเป็นภาษามนุษย์อย่างสุภาพ หุ่นยนต์หน้าตาเหมือนๆกันนี้ทำงานแทนมนุษย์อยู่ทุุกหนทุกแห่งตั้งแต่ก่อสร้างยันขอทาน ไม่มีใครคิดว่าหุ่นยนต์จะต้องมี "เพศ" เพราะมีหน้าที่ทำงานเท่านั้น จนกระทั่งมีคนดัดแปลงหุ่นยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นโสเภณี มีผม มีอก มีก้น มีใบหน้าเหมือนคนและกะพริบตาได้เหมือนตุ๊กตา เมื่อนั้นในหมู่หุ่นยนต์จึงมี "เพศหญิง" ขึ้นมา แต่เป็นเพศหญิงที่ตอบสนองความต้องการทางเพศของมนุษย์เพศชายเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ใดๆในหมู่หุ่นยนต์ด้วยกันเอง ต่อมาหุ่นยนต์โสเภณีตัวนี้ได้รับส่วนประกอบใหม่ทำให้มีสติปัญญาสามารถทำการซ่อมแซม ดัดแปลงหุ่นยนต์ด้วยกันเองได้ จึงมีบทบามขึ้นมาเป็นตัวละครหลัก น่าแปลกที่เมื่อผู้เขียนบทเลือก "หุ่นยนต์เพศหญิง" มามีบทบาทแทนที่จะเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาทั่วไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีสีสันขึ้นมากกว่าที่จะต้องนั่งดูหุ่นยนต์ธรรมดากับมนุษย์เพศชายคุยกันตลอดเรื่อง เป็นคุณค่าอันลึกลับของเพศหญิง ทั้งที่หุ่นยนต์เพศหญิงตัวนี้ก็ทำหน้าที่ต่างๆไม่ได้เกินไปกว่าที่หุ่นยนต์ทั่วไป(เพศชาย)จะทำได้เลย 

ประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตในภาพยนตร์เรื่องนี้คือ "ความเป็นแม่" ของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เพศหญิงในภาพยนตร์มีหน้าที่เป็นโสเภณีอย่างเดียวจึงไม่รู้จักการเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด แต่เมื่อหุ่นยนต์กลุ่มหนึ่งได้รับส่วนประกอบใหม่ทำให้มีสติปัญญาสามารถซ่อมตัวเอง ดัดแปลงตัวเอง ตลอดจนสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ขึ้นมาเอง หุ่นยนต์ก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีเพศชายเพศหญิง แต่บังเอิญที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกให้หุ่นยนต์ในกลุ่มตัวหนึ่งมีเพศหญิง เธอจึงมีบทบาทเป็นหนึ่งใน "ผู้ให้กำเนิด" หุ่นยนต์รุ่นใหม่ด้วย แต่หุ่นยนต์ไม่มีความจำเป็นต้องสืบพันธุ์ เพราะตราบใดที่ยังสามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมตัวเองได้ หุ่นยนต์ก็จะมีชีวิตเป็นอมตะสามารถทำหน้าที่อยู่บนโลกได้ชั่วกาลนาน ความเป็นแม่จึงไม่สำคัญอีกต่อไปและเราก็ไม่แน่ใจว่าหุ่นยต์เพศหญิงในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าใจความเป็นแม่เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ผู้ให้กำเนิดทารกหรือไม่ แต่เธอก็เลือกที่จะอยู่เพื่อดูแลหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่เธอเป็นผู้ช่วยให้กำเนิดนั้นต่อไป 

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลก ในภาพยนตร์โลกอนาคตมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย มีทะเลทรายกัมมันตรังสีที่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่หุ่นยนต์สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ ไม่ต้องหาอาหาร ไม่ต้องหายใจ หุ่นยนต์ในเรื่องนี้พัฒนาตัวเองจนมีสติปัญญาก้าวไกลเกินขีดจำกัดมนุษย์ เกินกว่าที่มนุษย์ผู้สร้างจะทำความเข้าใจให้เท่าทันได้ หุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยหุ่นยนต์ด้วยกันเองจึงมีโครงสร้างไม่เหมือนมนุษย์ มีร่างกายที่สามารถดำรงชีวิตในทะเลทรายได้ดีกว่าที่มนุษย์มี และไม่จำเป็นต้องพัฒนาการพูดภาษามนุษย์เพื่อติดต่อกับมนุษย์อีกต่อไป หุ่นยนต์ผู้สร้างกล่าวกับมนุษย์ว่า เป็นธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตเกิดมาแล้วก็ตายไป ทิ้งไว้เพียงลูกหลานที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทอดๆ หุ่นยนต์ผู้สร้างตัวนี้ก็เช่นกัน ที่เกิดมาแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นใหม่ขึ้นเป็นเครื่องจักรที่ดีกว่าเพื่อทำหน้าที่อยู่บนโลกโดยไม่ต้องสนใจแล้วว่ามนุษย์จะเป็นอย่างไร 

ในตอนจบของภาพยนตร์ อดีตหุ่นยนต์โสเภณีที่เป็นเพศหญิงเพียงหนึ่งเดียวของเรื่องนี้ตัดสินใจถอดหน้ากากตุ๊กตาที่เลียนแบบใบหน้าอันสวยงามของมนุษย์เพศหญิงออก เหลือเพียงดวงตาเรืองแสงที่ทำจากหลอดไฟเล็กๆคู่นั้นที่ซ่อนอยู่ภายใน เผยส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรออกมา ราวกับว่าได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์ที่ผู้ดัดแปลงมอบให้ แล้วออกเดินทางงครั้งใหม่ไปกับหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่เธอมีส่วนช่วยสร้างขึ้นมา 
 

Comment

Comment:

Tweet